Zajímavosti Rádia Blaník

Něco z historie rádia

Rádio Blaník je samozřejmě pojmenované podle posvátné hory Blaník, přesněji tedy Velký Blaník, který je vysoký 638m. K této posvátné hoře se váže legenda, která říká, že až bude českému národu nejhůře, hora Blaník se otevře a z ní vyjede svatováclavské vojsko v čele se svatým Václavem a pojede národu českému na pomoc. Rádio Blaník si do svého názvu tuto horu vzalo zřejmě proto, že když v roce 1999 začínalo vysílat, bylo to právě ze středních Čech, kde právě leží i památná hora Blaník.

Více než rádio

Rádio Blaník však není rádio, které by pouze vysílalo své pořady a hrálo písničky. Rádio Blaník aktivně pořádá různé akce. Například pořádá cestu po stopách blanických rytířů na horu Blaník. Po vystoupání na vrchol bájné hory můžete shlédnout nádherná panoramata, která středočeský kraj nabízí a vydat se opět pomalu zpátky do údolí, kde na cestu navazuje další program v podobě koncertů a dalších vystoupení. Tato cesta se pořádala už v roce 2009 a vypadá to, že tomu tak bude i nadále, v letech příších.

Další akce, kterou Rádio Blaník pořádá je pouť svatého Vavřince v Peci pod Sněžkou, při které opět pořádá doprovodný program podpořený vystoupeními různých umělců.

Rádio Blaník ale také uspořádalo výstavu spojenou s rádiem a také Rádiem Blaník. Na výstavě konané v Kondraci na Benešovsku jste mohli vidět sbírku starých rádií, fotografií a předmětů spojených s Rádiem Blaník. Celá výstava byla ve Farním muzeu a k nalezení zde byli i takové unikáty jako dárky, které poslali posluchači Blaníku do studia za to, jak pěkně rádio Blaník vysílá.

Dne 7. dubna proběhla na Blaníku rozhlasová premiéra hymny. Hymna Rádia Blaník byla složena Karlem Vágnerem a slova k ní napsal Eduard Krečmar. Josef Vágner ji ale zazpíval již na předešlých slavnostech, ale v éteru mohla být poprvé zaslechnuta až 7. dubna. Píseň se jmenuje příznačně – Rádio Blaník.